Rektorska Komisja ds. planu równości płci
Wskazówki dla Nauczycieli Akademickich

1. Dydaktyka wolna od stereotypów związanych z płcią 

     W trakcie zajęć prezentuj różnorodne przykłady do naśladowania lub używaj kontekstów neutralnych płciowo. Staraj się unikać używania przykładów, które skupiają się na stereotypowo męskich lub kobiecych rolach lub zainteresowaniach. Nie stwarzaj odczucia, że tylko niektórzy mogą zajmować się takimi zagadnieniami. Podkreślaj, że można się tego nauczyć, niezależnie od płci i innych cech. Przygotowując materiały dydaktyczne, uwzględnij te kwestie w treściach merytorycznych, ale również w prezentowanych grafikach. Zastanów się czy Twoje interakcje z osobami studiującymi wskazują na równoważne podejście bez względu na płeć.

 

2. Dydaktyka równych szans 

     Aktywnie, ale losowo rozdzielaj role w zadaniach praktycznych. Pomoże to różnicować aktywność wśród grupy i zapobiega utrwalaniu stałego przypisywania ról. Unikaj wskazywania ochotników. Losowy dobór osób uczestniczących w zajęciach do realizacji powierzonych zadań lub indywidualne stanowiska pracy dla wszystkich mogą poszerzyć zakres osób aktywnie uczestniczących w zajęciach i usuwać nieuświadomione uprzedzenia i bariery edukacyjne.

 

3. Inkluzywny język 

     Przygotowując materiały dydaktyczne i komunikując się z osobami studiującymi, stosuj język równościowy oraz terminologię uwzględniającą zasady równości. Mowa jest bardzo ważnym narzędziem kształtującym rzeczywistość, mogącym zarówno utrwalać stereotypy, jak i eliminować je. Tam gdzie to zasadne i możliwe używaj języka wrażliwego na płeć, czyli uwzględniaj przedstawicieli obu płci (np. studentka/student), a gdy jest to bardziej wskazane –język neutralny płciowo (np. osoba studiująca). Unikaj terminów, przez które ktoś może czuć się wykluczony. Nie dopuszczaj do stosowania dyskryminującego, seksistowskiego języka, dwuznacznych dowcipów czy aluzji o podtekście seksualnym zarówno przez siebie, jak i przez inne osoby uczestniczące w zajęciach.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie