Rektorska Komisja ds. planu równości płci
Skład Komisji

Skład osobowy:

 

1. dr hab. inż. Małgorzata Szczęsna, prof. URK (WHiBZ) – Przewodnicząca

2. prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz – Prorektor ds. Nauki

3. prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman – Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą

4. dr inż. Joanna Dłużniewska (WRE)

5. dr inż. Łukasz Paluch (WRE)

6. dr hab. inż. Marta Kempf (WL)

7. dr hab. inż. Robert Rossa, prof. URK (WL)

8. dr hab. inż. Jacek Nowicki, prof. URK (WHiBZ)

9. dr hab. inż. Alina Wiszniewska, prof. URK (WBiO)

10. dr hab. inż. Zbigniew Gajewski (WBiO)

11. dr inż. Aneta Dacko (WIŚiG)

12. dr inż. Artur Szwalec (WiŚiG)

13. mgr inż. Katarzyna Grądecka-Jakubowska (WIPiE)

14. mgr inż. Maciej Waligóra (WIPiE)

15. dr hab. Magdalena Witek, prof. URK (WTŻ)

16. dr inż. Marek Zdaniewicz, prof. URK (WTŻ)

17. dr hab. Hanna Lutnicka (UCMW)

18. dr Grzegorz Ramisz (UCMW)

19. mgr Aleksandra Such (doktorantka)

20. mgr inż. Adam Górski (doktorant)

21. Alina Chudzik (studentka)

22. Krzysztof Karbowiak (student)

23. mgr Paulina Czuryłowska (BPiR)

24. dr inż. Maria Walczycka (ZNP)

25. dr inż. Janina Szewczyk (NSZZ "Solidarność")

26. mgr inż. Katarzyna Połeć-Kołodziej (ZZPNNA)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie