Rector`s Committee for the Gender Equality Plan
Members of Rector’s Committee for the Gender Equality Plan

Members of Rector’s Committee for the Gender Equality Plan

 1. dr hab. inż. Małgorzata Szczęsna, prof. URK (WHiBZ) – Chairperson
 2. prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz – Vice Rector for Science
 3. prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman – Vice Rector for International Cooperation
 4. dr inż. Joanna Dłużniewska (WRE)
 5. dr inż. Łukasz Paluch (WRE)
 6. dr inż. Marta Kempf (WL)
 7. dr hab. inż. Robert Rossa, prof. URK (WL)
 8. dr hab. inż. Jacek Nowicki, prof. URK (WHiBZ)
 9. dr hab. inż. Alina Wiszniewska, prof. URK (WBiO)
 10. dr hab. inż. Zbigniew Gajewski (WBiO)
 11. dr inż. Aneta Dacko (WIŚiG)
 12. dr inż. Artur Szwalec (WiŚiG)
 13. mgr inż. Katarzyna Grądecka-Jakubowska (WIPiE)
 14. mgr inż. Maciej Waligóra (WIPiE)
 15. dr Magdalena Witek, prof. URK (WTŻ)
 16. dr inż. Marek Zdaniewicz, prof. URK (WTŻ)
 17. dr hab. Hanna Lutnicka (UCMW)
 18. dr Grzegorz Ramisz (UCMW)
 19. mgr Aleksandra Such (PhD student)
 20. mgr inż. Adam Górski (PhD student)
 21. Julia Świeboda (Student)
 22. Patryk Klima (Student)
 23. mgr Paulina Czuryłowska (BPiR)
 24. dr inż. Maria Walczycka (ZNP)
 25. dr inż. Janina Szewczyk (NSZZ "Solidarność")
 26. mgr inż. Katarzyna Połeć-Kołodziej (ZZPNNA)
University of Agriculture in Krakow
Al. Mickiewicza 21
31-120
Krakow
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
VATIN: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2017-2023 UAK University of Agriculture in Krakow
Design: IT UAK